КУРС ПО СКОЛИОЗА

НИВО 1 КОНЦЕПЦИЯТА НА РИГО

Дата: 25 – 30 март 2023г., София

Лектор: Борислав Чонгов, доктор

 

Запишете се сега

„Looking after the person, not just the curve“

Д-р Мануел Риго, Барселона

Курсът е част от цялостната физиотерапевтична обучителна програма за лечение на сколиоза и гръбначни състояния на BSPTS, включващ Базов курс и четири нива.

онлайн базов курс концепцията на риго

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

специфични цели и умения, които ще придобиете:
 • усвояване на основните принципи на Концепцията на Риго;
 • усъвършенстване на специфичните принципи за лечение на сколиозата;
 • умения за определяне на стратегиите за корекция, необходими за всеки конкретен случай и за всяка конкретна изходна позиция;
 • разработване на план за лечение, съобразен със специфичните за пациента клинични и рентгенологични аспекти;
 • умения за избор на основни изходни позиции (тилен лег, лицев лег, страничен лег, седеж и стоеж) в зависимост от модела на кривата;
 • провеждане на терапия според принципите на BSPTS, базирани на 3D корекцията;
 • умения за прилагане на лечебните позиции и адекватно поставяне под напрежение на различните видове криви.

6 дни

6 дни по 8 часа дневно. Хорариум – 48 учебни часа.
Ниво 1 комбинира теоретични, практически занимания и обяснения. Приблизително 70% от това ниво е практическа работа и 30% теоретична.

7 теми

Темите са представени в 11 раздела с 41 видеа с продължителност между 10-12 минути всяко. След всеки раздел полагате онлайн тест, за да отключите следващия.

Сертификат

Сертификатът дава право на участие в следващия курс от цялостната програма-Ниво2, организиран в България или във всяко друга точка на света.

автобиография и научни трудове

БОРИСЛАВ ЧОНГОВ, ДОКТОР

Образование и опит

 • Дисертационен труд на тема: „Кинезитерапия по метода на SCHROTH при идиопатична сколиоза“
 • Физиотерапевт МЦ „Ортомед» към УСБАЛ по Ортопедия „Проф. Б. Бойчев“ Горна Баня, София
 • Главен секретар на Асоциацията на физиотерапевтите в България (АФБ)
 • Член на Управителния съвет на Българска асоциация за лечение на сколиоза (БАЛС)
 • Член на Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА)
 • Член на Society for Scoliosis Orthopaedic & Rehabilitation Treatment (SOSORT)

Преподавателска дейност

 • Международен преподавател на BSPTS-Концепцията на Риго – Специализирани упражнения при сколиоза, базирани на оригиналните принципи на К.Шрот:

 • Сертифициран от BSPTS C1 през 2014г., Барселона, Испания

 • Сертифициран от BSPTS C2 през 2015 г., Зволе, Холандия

 • Сертифициран от Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale (ISICO) през 2018 г. в София, България
  SEAS 1 (Scientific Exercise Approach to Scoliosis)

 • Обучения за физиотерапевти на Theraband Academy инструктор от 2011г.

Научни прояви

 • Участия с доклади на конгреси на БОТА, АФБ, АФМР, Дни на детската ортопедия
 • Участиe с доклади на конгреси на SOSORT
 • Научни публикации

  онлайн базов курс концепцията на риго

  ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ КУРСЪТ?

  ФИЗИОТЕРАПЕВТИ, КИНЕЗИТЕРАПЕВТИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ

  Научете стратегии, с които ще постигате по-добри резултати в работата си с пациенти със сколиоза.

  СТУДЕНТИ В НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

  Базовият курс е един от основните курсове за студените от специалностите Кинезитерапия и Рехабилитация.

  ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЧАСТИ (ОЧ) НА БАЗОВО НИВО 

  ТЕМИ И СЪДЪРЖАНИЕ

   

  ОЧ 1: Гръбначен стълб

  Описание и анализ на нормалния гръбначен стълб и торса в 3D: анатомия, биомеханика, геометрия и стабилизационни механизми.Гръбначен стълбСагитални промени: 

  ОЧ 2: Сагитални промени

  Морфологични изменения на гръбначния стълб и торса в сагиталната равнина. Ювенилна хиперкифоза (Scheuermann) и други отклонения.

  ОЧ 3: Сколиоза

  Определение, характеристики, общи познания и естеството ѝ в 3D. Етиопатогенезата. Порочен кръг.

  ОЧ 4: EOS, AIS, AdS

  Видове сколиоза: Сколиоза с ранно начало. Идиопатична адолесцентна сколиоза при тийнейджъри. Сколиоза при възрастни.

  ОЧ 5: Естествено протичане на идиопатичната сколиоза

  Естествено протичане, еволюция, прогнозиране, скелетна зрялост.

  ОЧ 6: Клинична оценка на пациента

  Дигитална постурална оценка. Функционална оценка. Сколиометрия. Спирометрия. Въпросници за качеството на живот.

  ОЧ 7: Рентгенографска оценка на пациента

  Дигитален софтуер за измерване на рентгенографии. Ъгъл на Cobb, ротация на прешлена, вертикална сакрална линия, тазови параметри.

  ОЧ 8: Неоперативно лечение

  Неоперативно лечение на сколиоза. Специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза и корсети. Школи и доказателства.

  ОЧ 9: Въведение в корсетолечението

  Корсетолечение за торса. Сканиращи системи, параметри и класификация. Концепция на корсета Cheneau Rigo.

  ОЧ 10: Въведение в хирургичното лечение

  Хирургични параметри, видове хирургия, текущи и новаторски подходи.

  ОЧ 11: Въведение в концепцията на BSPTS

  Основни принципи и клинични типове. Класификация, базирана на схемата от блокове.

  Тест и оценка на знанията

  След усвояване на базовото ниво студентът може да премине към следващия курс на обучение-Ниво 1.

  Такси и заплащане

  ОНЛАЙН БАЗОВ КУРС

  Концепцията на Риго

  Онлайн курсът се провежда официално от Barcelona Scoliosis Physical Therapy School – BSPTS.

  Курсовете от следващите нива се провеждат присъствено и след придобиване на сертификат за успешно завършен Базов курс. 

  След кликване върху бутона “Запишете се сега” ще бъдете пренасочени към сайта на www.bspts.net, откъдето можете да пристъпите към заплащането на курса.

  Заплащането на курса се извършва чрез PayPal или с кредитна карта: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPERSS.

  Във формата за поръчка можете да посочите данни за издаване на данъчна фактура на фирма или частно лице.  

  След заплащане на базовия курс ще имате достъп 6 седмици. В рамките на този период трябва да изгледате всички раздели. Всеки раздел се отключва след полагане на онлайн тест. Тестът се счита за успешен, ако сте отговорили правилно на 30% . Можете да се върнете и да изгледате отново видеата от съответния раздел и отново да направите теста. Курсът приключва с финален тест. 

  онлайн базов курс концепцията на риго

  BARCELONA SCOLIOS PHYSICAL THERAPY SCHOOL-BSPTS

  Лого Концепцията на Риго

  Какво е BSPTS?

  • Школа, която провежда световни обучения за физиотерапевти, занимаващи се с лечение на пациенти със сколиоза или други гръбначни нарушения.
  • BSPTS e в тясна взаимовръзка с общоприетите принципи на на SOSORT и специфичните физиотерапевтични упражнения при сколиоза;
  • BSPTS насърчава мисленето, стимулира критичните и конструктивни разсъждения при сблъсък с различни теории за причините и протичането на сколиозата;
  • BSPTS изгражда системи за оценка и стратегии за неоперативно лечение, които са главно неоперативни-рехабилитация и корсетолечение.

  История на BSPTS

  • Школата Барселона е основана от каталунския физиотерапевт Елена Салва (Elena Salvá), която въвежда немския Шрот метод  (Schroth method) в Барселона през 60-те години на миналия век.
  • Първоначалната концепция на BSPTS е вдъхновена и базирана на оригиналния физиотерапевтичен метод, създаден от Катарина Шрот (Katharina Schroth) през 1921 г.-метода на Шрот.

  • Методът на Шрот се популяризира в Германия от дъщерята на Катарина Шрот, а именно Криста Ленерт Шрот (Christa Lehnert-Schroth). Елена Салва, която е техен последовател пренася метода в Барселона.
  • В края на 80-те д-р Маунел Риго и неговата съпруга, която е дъщеря на Елена Салва, д-р Глория Кера Салва (Gloria Quera Salvá) започват да обучават испански физиотерапевти, следвайки методологията на Криста Ленерт Шрот и нейния син д-р Х. Р. Вайс (Dr. H. R. Weiss).
  • BSPTS обучава и издава сертификати на национално и международно ниво на физиотерапевти под името Schroth до края на 2008 г. Оттогава се появяват три различни независими разклонения на метода на Шрот. Те са базирани на оригиналния метод на Шрот, но в наши дни, могат да се считат за относително различни, концептуално и технически:
  • Kонцепцията на Риго-Manuel Rigo;
  • ISST-A.M. Hennes;
  • Best Practice-H. R. Weiss.

  Концепцията на риго 

  Следващи курсове от програмата 

  Концепцията на Риго

  Онлайн базов курс 

  Barcelona Scoliosis Physical Therapy School – BSPTS

  Лектор: д-р Мануел Риго
  със субтитри на български език

  Научете повече

  Курс по сколиоза - Цялостна обучителна програма-Концепцията на Риго

  Концепцията на Риго

  Онлайн базов курс 

  Barcelona Scoliosis Physical Therapy School – BSPTS

  Лектор: д-р Мануел Риго
  със субтитри на български език

  Научете повече

  Курс Концепцията на Риго. Най-задълбочената програма за изучаване на сколиозата

  Концепцията на Риго

  Ниво 1

  Barcelona Scoliosis Physical Therapy School – BSPTS

  25 – 30 март 2023г, София.

  Научете повече

  Нови методи при лечението на адолесцентна сколиоза-Шрот

  Концепцията на Риго

  Ниво 1

  Barcelona Scoliosis Physical Therapy School – BSPTS

  25 – 30 март 2023г, София.

  Научете повече

  Курс Концепцията на Риго. Най-задълбочената програма за изучаване на сколиозата

  FITS Method

  Part 1 & 2

  Functional Individual Therapy of Scoliosis
  Part 1: 13-18 June 2023, Sofia
  Part 2: 7-12 October 2023, Sofia

  Научете повече

  Курс Концепцията на Риго. Най-задълбочената програма за изучаване на сколиозата

  FITS Method

  Part 1 & 2

  Functional Individual Therapy of Scoliosis
  Part 1: 13-18 June 2023, Sofia
  Part 2: 7-12 October 2023, Sofia

  Научете повече

  телефон и имейл

  0884 717 888
  siz@siz.bg

  адрес

  гр.София, 1404
  ж.к. Стрелбище
  бул.”Петко Ю. Тодоров”, блок 5

  Кабинети

  Център “Спорт и здраве”
  УСБАЛО “Проф. Бойчо Бойчев”
  Медицински център “Медикеър”