Концепцията на риго

ОНЛАЙН БАЗОВ КУРС ПО СКОЛИОЗА

Със субтитри на български език.

Курсът е част от цялостната физиотерапевтична обучителна програма за лечение на сколиоза и гръбначни състояния на BSPTS.

Запишете се сега

„Looking after the person, not just the curve“

Д-р Мануел Риго, Барселона

онлайн базов курс концепцията на риго

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

специфични цели и умения, които ще придобиете
 • как да бъдете активен член на мултидисциплинарен екип за лечение на деформации на гръбначния стълб;
 • разбиране етиопатогенезата и патомеханизма на морфологичните изменения на гръбначния стълб в сагиталната равнина и идиопатичната сколиоза;
 • извършване на клинична и функционална оценка на пациента със сколиоза и изготвяне на пълна клинична анамнеза;
 •  умения да поставяте правилна клинична и функционална диагноза на морфологичните изменения в сагиталната равнина и сколиозата;
 • използване и интерпретиране на въпросници за качеството на живот на пациентите със сколиоза;
 • придобиване на познания да оценявате и интерпретирате допълнителните рентгенологични тестове на пациенти със сколиоза като се използват дигитални инструменти за оценка, диагностика, разбиране и прогноза;
 • придобиване на познания как да оценявате, анализирате и разбирате ортопедичното лечение, което ще се използва при деформации на гръбначния стълб;
 • разбиране на значението за използване на научни доказателства при неоперативното лечение на сколиозата.
 • умения за прилагане на ръководството на SOSORT в клиничната практика, публикувано през 2018 г.ни познания за сколиозата и другите състояния на гръбначния стълб

6 седмици

Можете да се обучавате онлайн със собствено темпо и да гледате лекциите неограничен брой пъти в рамките на 6 седмици. 

42 лекции

Темите са представени в 11 раздела с 41 видеа с продължителност между 10-12 минути всяко. След всеки раздел полагате онлайн тест, за да отключите следващия.

Сертификат

Сертификатът дава право на участие в следващия курс от Ниво 1, организиран в България или във всяко друга точка на света.

онлайн базов курс концепцията на риго

BSPTS И Д-Р МАНУЕЛ РИГО

 • BSPTS е школа, която провежда обучения за физиотерапевти, занимаващи се с лечение на пациенти със сколиоза или други гръбначни нарушения.

 • BSPTS e в тясна взаимовръзка с общоприетите принципи на на SOSORT и специфичните физиотерапевтични упражнения при сколиоза;

 • BSPTS насърчава мисленето, стимулира критичните и конструктивни разсъждения при сблъсък с различни теории за причините и протичането на сколиозата,
 • BSPTS изгражда системи за оценка и стратегии за неоперативно лечение, които са главно неоперативни (рехабилитация и корсетолечение

онлайн базов курс концепцията на риго

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ КУРСЪТ?

ФИЗИОТЕРАПЕВТИ, КИНЕЗИТЕРАПЕВТИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ

Научете стратегии, с които ще постигате по-добри резултати в работата си с пациенти със сколиоза.

ЛИЧНИ ЛЕКАРИ И ОРТОПЕДИ

Запознайте се с гледната точка на физиотерапевтите, специализирали в специфичните упражнения при сколиоза;

ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ

Надградете познанията си и бъдете в помощ на екипите, с които работите.

СТУДЕНТИ В НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Базовият курс е един от основните курсове за студените от специалностите Кинезитерапия и Рехабилитация.

ТРЕНЬОРИ И СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА

Научете как да забелязвате промените в стойката на децата и кога да се обърнете за преглед към лекар ортопед. 

РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СЪС СКОЛИОЗА

Научете повече за естественото развитие на сколиозата, какво да очаквате в периода на лечение;

 •  

онлайн базов курс концепцията на риго

ТЕМИ

“Концпецията на Риго” е  цялостна физиотерапевтична обучителна програма за лечение на сколиоза и гръбначни състояния на Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS).  Тя се състои от 4 курса, покриващи всички основни сфери в лечението на сколиоза: Базов курс, Ниво 1, 2 и 3.

В базовия курс ще придобиете специфични основни знания за видовете идиопатичната сколиоза, сагиталните промени на гръбачния стълб и торса. В края на модула ще умеете да поставяте правилна клинична, функционална и рентгенографска оценка. Програмата съчетава теоретични лекции и практически упражнения, водени от топ експерти във физиотерапията. Курсът е подходящ за здравни специалисти, студенти, но също и родители и деца, които искат да разберат естеството на сколиозата. Базовият курс е задължителен за преминаване към Ниво 1.

Регистрационни такси | Запишете се сега!

“Концпецията на Риго” е  цялостна физиотерапевтична обучителна програма за лечение на сколиоза и гръбначни състояния на Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS).  Тя се състои от 4 курса, покриващи всички основни сфери в лечението на сколиоза: Базов курс, Ниво 1, 2 и 3.

В този курс ще се запознаете със специфичните принципи на лечение, ще научите предварително определени стратегии за корекция според класификацията на Риго, основни облекчени изходни позиции и нтеграция в обременени позиции.

Програмата на курса включва  теоретични лекции и практически занимания с клиничен случай.

Допускат се за участие дипломирани физиотерапевти, преминали базовия курс от програмата в присъствана или онлайн форма.

Регистрационни такси | Запишете се сега!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Class Schedule | Curricular Activities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Class Schedule | Curricular Activities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Class Schedule | Curricular Activities

Такси и заплащане

ОНЛАЙН БАЗОВ КУРС

Концепцията на Риго

Онлайн курсът се провежда официално от Barcelona Scoliosis Physical Therapy School – BSPTS.

След кликване върху бутона “Запишете се сега” ще бъдете пренасочени към сайта на www.bspts.net, откъдето можете да пристъпите към заплащането на курса.

Заплащането на курса се извършва чрез PayPal или с кредитна карта: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPERSS.

Във формата за поръчка можете да посочите данни за издаване на данъчна фактура на фирма или частно лице.  

 

 

 

Концепцията на риго 

Следващи курсове от програмата 

ниво 1

Концепцията на Риго

Barcelona Scoliosis Physical Therapy School – BSPTS

25 – 30 март 2023г., София

Научете повече

ниво 2

Концепцията на Риго

Barcelona Scoliosis Physical Therapy School – BSPTS

25 – 30 март 2023г., София

Научете повече

Проведени курсове за физиотерапевти. Обучения. Лекции.

Минали събития

с благодарност към всички, които подкрепят науката

Партньори

телефон и имейл

0884 717 888
siz@siz.bg

адрес

гр.София, 1404
ж.к. Стрелбище
бул.”Петко Ю. Тодоров”, блок 5

Кабинети

Център “Спорт и здраве”
УСБАЛО “Проф. Бойчо Бойчев”
Медицински център “Медикеър”